זוז קפיטל פאנד:

ערך עולמי

משקיעים כשירים

משקיעים העומדים בקריטריונים בטופס המופיעים בטופס בהמשך העמוד יכולים לקבל בנוסף לכל החומרים הציבוריים שלנו את המכתבים של ZUZ לשותפים.

המכתבים כוללים חלקים תשואות, השקעות ספציפיות של ZUZ, ונושאים נוספים הרלוונטיים לכל המשקיעים. 

 

ZUZ Capital - הצהרת משקיע כשיר