top of page

זוז קפיטל פאנד:

ערך עולמי

משקיעים כשירים

משקיעים העומדים בקריטריונים בטופס המופיעים בטופס בהמשך העמוד יכולים לקבל בנוסף לכל החומרים הציבוריים שלנו את המכתבים של ZUZ לשותפים.

המכתבים כוללים חלקים תשואות, השקעות ספציפיות של ZUZ, ונושאים נוספים הרלוונטיים לכל המשקיעים. 

משקיעים כשירים

ZUZ Capital - הצהרת משקיע כשיר

Home: GetSubscribers_Widget
bottom of page